Oferta dla dzieci

Karnet 4 wejścia

1x w tygodniu
130 PLN

nowi uczestnicy

110 PLN

kontynuujący zajęcia* / rodzeństwo

Karnet 8 wejść

2x w tygodniu
200 PLN

nowi uczestnicy

180 PLN

kontynuujący zajęcia* / rodzeństwo

Karnet 12 wejść

3x w tygodniu
250 PLN

nowi uczestnicy

220 PLN

kontynuujący zajęcia* / rodzeństwo

Wejście jednorazowe

35 PLN

Zajęcia indywidualne

100 PLN

* uczestnik, który w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczał na zajęcia LIlgim przynajmniej przez jeden semestr

Karnet 4 wejścia

1x w tygodniu
x PLN

1,5 godziny

Karnet 8 wejść

2x w tygodniu
x PLN

1,5 godziny

Zajęcia indywidualne

x PLN
Gimnastyka

Karnet 4 wejścia

1x w tygodniu
130 PLN

nowi uczestnicy

110 PLN

kontynuujący zajęcia* / rodzeństwo

Karnet 8 wejść

2x w tygodniu
200 PLN

nowi uczestnicy

180 PLN

kontynuujący zajęcia* / rodzeństwo

Karnet 12 wejść

3x w tygodniu
250 PLN

nowi uczestnicy

220 PLN

kontynuujący zajęcia* / rodzeństwo

Wejście jednorazowe

35 PLN

Zajęcia indywidualne

100 PLN

* uczestnik, który w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczał na zajęcia LIlgim przynajmniej przez jeden semestr

Fitness FIT-KID

Karnet 4 wejścia

1x w tygodniu
x PLN

1,5 godziny

Karnet 8 wejść

2x w tygodniu
x PLN

1,5 godziny

Zajęcia indywidualne

x PLN

Oferta dla dorosłych

Karnet 4 wejścia

- PLN

Ważność: 2 miesiące

Karnet 8 wejść

- PLN

Ważność: 2 miesiące

Wejście Jednorazowe

- PLN

Zajęcia indywidualne

- PLN

Płatne u prowadzącego zajęcia

Gimnastyka

Karnet 4 wejścia

- PLN

Ważność: 2 miesiące

Karnet 8 wejść

- PLN

Ważność: 2 miesiące

Wejście Jednorazowe

- PLN

Zajęcia indywidualne

- PLN

Płatne u prowadzącego zajęcia