Oferta dla dzieci

Karnet 4 wejścia*

1x w tygodniu
140 PLN

nowi uczestnicy

120 PLN

kontynuujący**
rodzeństwo***

Karnet 8 wejść*

2x w tygodniu
230 PLN

nowi uczestnicy

210 PLN

kontynuujący**
rodzeństwo***

Karnet 12 wejść*

3x w tygodniu
315 PLN

nowi uczestnicy

295 PLN

kontynuujący**
rodzeństwo***

Wejście jednorazowe

40 PLN

Zajęcia indywidualne

120 PLN

Zajęcia indywidualne

dla 2 uczestników
160 PLN

* Ważność karnetu: 4 tygodnie
** Uczestnik, który w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczał na zajęcia LIlgim przynajmniej przez jeden semestr
*** Drugie i kolejne rodzeństwo

Karnet 4 wejścia

1x w tygodniu
x PLN

Karnet 8 wejść

2x w tygodniu
x PLN

Zajęcia indywidualne

x PLN
Gimnastyka

Karnet 4 wejścia*

1x w tygodniu
140 PLN

nowi uczestnicy

120 PLN

kontynuujący**
rodzeństwo***

Karnet 8 wejść*

2x w tygodniu
230 PLN

nowi uczestnicy

210 PLN

kontynuujący**
rodzeństwo***

Karnet 12 wejść*

3x w tygodniu
315 PLN

nowi uczestnicy

295 PLN

kontynuujący**
rodzeństwo***

Wejście jednorazowe

40 PLN

Zajęcia indywidualne

120 PLN

Zajęcia indywidualne

dla 2 uczestników
160 PLN

* Ważność karnetu: 4 tygodnie
** Uczestnik, który w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczał na zajęcia LIlgim przynajmniej przez jeden semestr
*** Drugie i kolejne rodzeństwo

Fitness FIT-KID

Karnet 4 wejścia

1x w tygodniu
x PLN

Karnet 8 wejść

2x w tygodniu
x PLN

Zajęcia indywidualne

x PLN

Oferta dla dorosłych

Karnet 4 wejścia

- PLN

Karnet 8 wejść

- PLN

Wejście Jednorazowe

- PLN

Zajęcia indywidualne

- PLN
Gimnastyka

Karnet 4 wejścia

- PLN

Karnet 8 wejść

- PLN

Wejście Jednorazowe

- PLN

Zajęcia indywidualne

- PLN